رویه کوبی مبل

رویه کوبی یکی از مشاغل سخت و پر دردسر و مرتبط با صنعت مبلمان است و به افرادی که در این حرفه مشغول فعالیت هستند رویه کوب میگویند که خود به دو دسته تقسیم میشود :

رویه کوبی فریم مبل

کارگران و متخصصین تنها بر روی فریم و یا به اصطلاح کلاف مبل کار میکنند. کلاف مبلی که قرار است رویه کوبی شود در اختیار رویه کوب قرار میگیرد. فنر بندی ، پر کردن محتوی ( ابر و اسفنج ، فوم ، پنبه و ... ) الگو برداری پارچه مبل ، پارچه کوبی ، نصب سرمه و نوار و در آخر در صورتی که مبل نیاز به لکه گیری داشته باشد ( مبلهایی که فریم رنگ کاری شده داشته باشند ) لکه گیری میکنند.

رویه کوبی مبل تعمیری - تعمیر مبل

رویه کوبی مبل تعمیری درست مانند قبل است با این تفاوت که ابتدا پارچه مبل را شکافته ، محتویات فرسوده را از آن خارج میکنند و در صورتی که فریم مبل نیاز به تعمیر داشته باشد ( شکستگی ها و لقی های مبل ) ابتدا آنها را تعمیر و سپس فریم مبل را رویه کوبی میکنند.

آیا رنگ کاری مبل جزئی از رویه کوبی است؟

خیر ، رنگ کاری مبل تخصصی مجزا است اگر چه بسیار از کارگاه های تعمیرات مبل کارگاه مخصوص رنگ کاری نیز در اختیار دارند و به همین دلیل است که هزینه رنگ کاری مبل نیز به صورت مجزا محاسبه میشود.

برچسب ها :
رویه کوبی مبل تعمیرات مبل رویه کوبی تعمیر مبل تعمیر مبلمان تعمیرات مبلمان